Välkommen till Brf Ljustadalen

Bofakta

Föreningen som bildades 1986 omfattar 40 lägenheter i parhus med tillhörande garage och förråd. I området finns en lekpark samt en all-aktivitetsplan med gräs och två fotbollsmål. Vi har en stor gemensam grusad parkering där besökare uppmanas att parkera. Bakom parkeringen, på andra sidan staketet finns en bred bäck som är ganska strid periodvis vilket man bör tänka på om man har barn. En gemensam redskapsbod finns där det mesta rörande trädgårdsskötsel kan lånas.

Medlemmarna sköter det inre underhållet själva och till lägenhetens inre reparationsfond avsätts det pengar ifrån månadsavgiften varje månad. Det yttre underhållet samt det inre som föreningen ansvarar för, som t.ex. frånluftsvärmepumparna, sköts av föreningen utifrån underhållsplanen. Den egna tomten sköts av innehavarna och på de allmänna ytorna görs en gemensam översyn samt städning på våren. Sommartid sköts de allmänna grönytorna i första hand av sommararbetande ungdomar boende i föreningen.

Föreningen har ett gruppavtal hos Comhem för anslutning med 50 Mbit/s bredband, kabel-tv och telefoni vilket ingår i månadsavgiften. El och vatten betalas som vid ett vanligt villaboende. Lägenheterna har en frånluftsvämepump med vattenburen golvvärme på nedre botten samt elradiatorer och kanalvärme som stöd under kalla dagar. Flertalet medlemmar i föreningen har själva investerat i luft-luftvärmepumpar för att förbättra inomhusklimatet. Elförbrukningen per lägenhet ligger i genomsnitt på 15 000 kw/år. Föreningen har gemensam sopsortering där det finns ett kärl för matavfall samt ett för brännbart hushållsavfall och kostnaden ingår i månadsavgiften. Närmaste återvinningsstation finns vid ICA Maxi i Birsta eller Johannedal där även grovavfall lämnas. För mer information se Sundsvalls kommuns och Reko Sundsvalls hemsida.

Föreningen är välskött med god, ordnad ekonomi som gör att styrelsen kan bedriva ett långsiktigt kvalitetsarbete med ständig förbättring som motto. Föreningen förvaltas av Riksbyggen.